회사 소개

Príbeh orchestra,

"Želám, aby ľudia vedeli viac o orchestri"pomenovaný

Začali sme od čistého vetra.

Zatiaľ čo obyčajní ľudia alebo majormi majú orchestrálnu hudbu

Hlboko orchestrálny a realistický orchester

orchester, Iba 'Pretože tam nebolo miesto.

Vytvorte miesto pre orchester,
Chcem, aby sa ľudia, ktorí milujú orchester, stretli.

Tlačidlo späť nahor
Zavrieť
Zavrieť